سایت تخصصی الکترونیک و کامپیوتر، فراتر از امروز

مقالات آموزشی الکترونیک و کامپیوتر

افتتاحیه سایت

افتتاحیه سایت

بسم الله الرحمن الرحیم با تلاش و پشتکار فراوان و توکل بر خدا بعد از مدتی سایت سبزالکو به طور رسمی برپا شد. قابل ذکر است که تمامی هزینه های سایت را الکتریکی جهانتاب عهده دار ...

برخی پروژه های انجام شده
برخی افتخارات کسب شده