سایت تخصصی الکترونیک و کامپیوتر، فراتر از امروز

بایگانی‌ها عملگرهای دیتابیس | سایت تخصصی الکترونیک و کامپیوتر

عملگر LIKE در دیتابیس SQL

عملگر LIKE در دیتابیس SQL

اکثر اوقات در شرط های نوشته شده در درخواست (query) هایمان روی دیتابیس از شرط های برابری استفاده میکنیم، اما گاهی اوقات نیاز داریم تا به جای برابر بودن یک مقدار، بتوانیم یک الگوی خاص را …