سایت تخصصی الکترونیک و کامپیوتر، فراتر از امروز

بایگانی‌ها مدیریت پروژه | سایت تخصصی الکترونیک و کامپیوتر

استراتژی در مدیریت پروژه IT

استراتژی در مدیریت پروژه

امروزه کلمه و یا تفکر استراتژی توجه خاصی را در ادبیات مدیریت و خصوصاً مدیریت پروژه به خود جلب کرده است. استراتژی را میتوان به عنوان ایجاد امکان برای به دست آوردن مزیت رقابتی با ویژگی …